Катедра за геометрију

Катедра за геометрију

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Задаци по којима се држе вежбе

Рокови

први колоквијум 2023         Решења
други колоквијум 2024        Решења
ЈАН1 2024                               Решења
ЈАН2 2024                               Решења
ЈУН1 2024                               Решења

први колоквијум 2022        Решења
други колоквијум 2023      Решења
ЈАН1 2023                             Решења
ЈАН2 2023                             Решења
ЈУН1 2023                             Решења
СЕПТ1 2023                          Решења

ЈАН1 2022                            Решења
ЈАН2 2022                            Решења
ЈУН1 2022                            Решења
ЈУН2 2022                            Решења
СЕПТ1 2022                         Решења
СЕПТ2 2022                         Решења