Катедра за геометрију

Катедра за геометрију

Пројекти у које су тренутно укључени чланови Катедре

Пројекат 144032

Пројекат 144032 Геометрија, образовање и визуeлизација са применама окупља око 30 истраживача и покрива неколико тема из области диференцијалне геометрије и њених примена у визуализацији и образовању, као и из области математичке физике и теорије вероватноће и статистике.

Садашњи руководилац пројекта је др Зоран Ракић.