Катедра за геометрију

Катедра за геометрију

Некадашњи чланови катедре и колеге у пензији

Редовни професори

др Боривоје Рашајски
др Драго Лопандић
др Загорка Шнајдер
др Неда Бокан
др Новица Блажић
др Мирјана Ђорић

Ванредни професори

др Зоран Лучић

Доценти

Драгослав Љубић

Асистенти

Ана Митровић
Андријана Декић
Димитрије Шпадијер
Љубица Бошковић
Маријана Бабић
Милош Антић
Оливера Миленковић

Сарадници у настави (асистенти приправници)

Александар Мојсић
Гордана Ђанковић
Гордана Стојановић
Милена Челебић
Наташа Ђурђевић
Ненад Лазић