Катедра за геометрију

Катедра за геометрију

Чланови катедре

Редовни професори

др Зоран Ракић
др Срђан Вукмировић

Ванредни професори

miroslava-antic
др Мирослава Антић
др Владица Андрејић, шеф катедре
др Тијана Шукиловић

Доценти

др Иван Димитријевић
MilosDjoric
др Милош Ђорић

Асистенти

Катарина Лукић
KgeoDjK
Ђорђе Коцић
Милан Павловић
Јована Ормановић Павловић

Сарадници

Кристина Мићић