Катедра за геометрију

Катедра за геометрију

Области истраживања

Истраживачки рад је везан за диференцијалну и синтетичку геометрију. Значајни резултати везани су за рад Семинара за геометрију и разне специјалне курсеве. Као последица тог рада на Катедри за геометрију је одбрањено више доктората и магистарских радова.

Диференцијална геометрија

Истраживања из диференцијалне геометрије односе се пре свега на локалну и глобалну псеудо-Риманову геометрију, спектралну геометрију, афину геометрију, карактеристичне класе векторских раслојења, геодезијске цеви, теорију праменова, флаг многострукости.

Синтетичка геометрија

Истраживања из синтетичке геометрије односе се на разне аксиоматике и геометрију Лобачевског.